Eget Kapital

snålvargen

Min plan är att bli ekonomiskt oberoende genom en passiv inkomst främst från aktieutdelningar. Men nu när jag startat en blogg och allt, är det väl bäst jag gör det här ordentligt och då är en bra början att räkna ut mitt egna kapital i.e. summan av mina skulder och tillgångar. Jason Fieber började sin resa till ekonomiskt oberoende 2009 med att räkna ut sitt egna kapital. Han kom fram till att han var värd -$30 000, jobbig uppförsbacke men det hindrade inte honom!