snålvargen

I ett tidigare inlägg så skrev jag om varför jag vill bli ekonomiskt oberoende. Det här inlägget handlar om hur min strategi ser ut för att bli ekonomiskt oberoende.

Med ekonomiskt oberoende så menar jag fri från ekonomiska bekymmer som t.ex. sjukskrivning eller arbetslöshet. Jag vill befria mig från att jag måste sälja min tid till en arbetsgivare för att försörja mitt leverne.

Inlägget innehåller länkar där jag kan få intäkter om du klickar på dem. Allt jag skriver är 100% mina egna åsikter.

Min plan är att investera i aktier som genererar en passiv inkomst som försörjer mig. Om vi antar en årlig aktieutdelning på 3% efter skatt och att varje år ökar aktieutdelning med 5% så kommer jag att ha över 170 000 kr i aktieutdelning 2030. Enligt prognosen blir jag ekonomiskt oberoende År 2030 vid 43års ålder. Inte nog med det utan utdelningen kommer öka varje år och det investerade kapitalet finns också kvar i aktierna, som troligen även dem gått upp i värde.

Men, vi kan aldrig veta vad som händer i framtiden utan det här är bara min första prognos på när jag kommer bli ekonomiskt oberoende. Det viktigaste för mig var att se att det var möjligt. Den här prognosen hänger på många antaganden bl.a.

  • Att jag kommer bli frisk och kunna jobba 100% i år och lyckas hålla mig frisk
  • Att jag kommer få i snitt ca 2% lönehöjning per år
  • Att jag kan hålla min snåla budget och spara enligt planen
  • Att jag kan investera i aktier med i snitt 3% utdelning som höjs 5% per år

Dessutom har jag helt bortsett från inflation, förändringar i bolånet och kostnader för framtida barn, hus eller bil är inte heller med i mina beräkningar.

Men att anta 3% utdelning samt 5% tillväxt av utdelningen är väl ganska stora antaganden? Det är sant att jag inte vet vad framtiden håller men om vi tittar bakåt i tiden så kan vi göra ett räkneexempel för att se om min modell hade hållit de senaste 10 åren.

I min aktieportfölj har jag flera aktier för att bl.a. sprida riskerna, men för att göra det enkelt för oss så tittar vi på en av de aktier jag har i min portfölj.

Idag har jag 188 aktier i Castellum vilket är ett svenskt fastighetsbolag som handlas på Stockholmsbörsen. Castellum har ca 4% i utdelning och har höjt sin aktieutdelning i snitt 5,6% mellan 2005 och 2015 års utdelningar (delades ut våren 2006 och våren 2016).

Castellum aktieutdelning

Det här visar att min prognos inte är helt orealistisk vilket fyller mig med hopp.

Hur ser dina planer ut för framtiden? Planerar du att bli ekonomiskt oberoende och i så fall när?