snålvargen

Efter en tung period har jag börjat kolla på min budget igen. Det var intressant att föra en detaljerad budget (“Snål budget för 2017 med en sparkvot på över 50%”) i början men börjar kännas mindre kul och meningsfullt nu. Min nya plan är att jag ska fokusera på de totala utgifterna och inkomsterna varje månad och inte kategorisera allt. Jag kommer inte heller lägga undan pengar för kommande utgifter utan använda mig av min buffert ifall det behövs.

Jag kommer även se amortering som sparande och inte som en utgift. I dagsläget betalar jag all ränta och skriver upp hälften på ett skuldbrev till sambon, även den hälften bör jag se som sparande och inte en utgift. Dessa tidigare två utgifter kommer jag sänka budgeten med.

Efter jag dragit av sambons andel av räntan (1.948,50) och amorteringen (1.418) blir månadsbudgeten 9.579,50, låt oss avrunda detta till 10.000kr och då blir årsbudgeten 120.000kr. Det ökar min sparkvot kraftigt! Dock så kommer 3.366,50kr att låsas i boendet och jag kommer tyvärr inte kunna investera dessa pengar och därmed får jag ingen inkomst på dem. Jag behöver ju givetvis fortsätta betala dem varje månad, så jag behöver givetvis kunna finansiera det sparandet. Det är rimligt att anta att min sambo kommer kunna betala sin del av räntan själv i framtiden, men jag kommer ändå inte att anpassa mitt mål av årsinkomst (“Min strategi att bli ekonomiskt oberoende”) som jag behöver för att bli ekonomiskt oberoende. Detta eftersom om några år behöver vi amortera på alla lånen, och då kommer nog ungefär lika mycket pengar behövas ändå.

Jag kommer även förenkla bokföringen av inkomster, det kommer se ut så här:

  • Aktieutdelning
  • Lön & Övrigt
  • Rikslunchen
  • Ränta

Jag kommer fortsätta räkna ut sparkvoten och hur mycket jag kan spara från förra månaden. När månaden är över kommer jag överföra det jag kan spara till mitt investeringskonto.

Livsmedel och äta ute kommer jag sänka något och sätta till 1800/månad, det är så mycket som mitt Sodexokort (rikskuponger) laddas med varje månad. Så länge pengarna på det kortet räcker ser jag inget behov av att bokföra de exakta kostnaderna.