snålvargen

Har tagit fram en prognos för min inkomst 2017. En stor osäkerhet i inkomsten är hur bra min rehabilitering går. Känner mig för närvarande ganska positiv då jag upplever att jag haft en stadig uppgång sen december.

När en lägger en budget borde en kanske basera det på mer stabila siffror men här väljer jag att vara lite optimistisk och sätter ett mål att vara tillbaka 100% på jobbet till sommaren. Jag har bortsett från semesterersättning och eventuella sjukdagar utöver min ordinarie sjukskrivning för att förenkla mina beräkningar. Förhoppningsvis kommer det in lite pengar efter deklarationen för räntan med.

Om jag 2017 skulle ha samma utgifter som för 2016 så skulle resultatet bli -1009kr med den här inkomstprognosen! Detta är givetvis inte hållbart så jag behöver skära en del och ta fram en ny, lättare budget för 2017 som hjälper mig att nå mitt mål att bli ekonomiskt oberoende. Jag återkommer med min budget för 2017 i ett senare inlägg.